Vrijwilligers

                                Het gebouw De Madelief is van de Gemeente Den Haag en wordt beheerd en bestuurd door

                                de stichting Watersportaccommodatie Madestein, afgekort WAM.

                                Zowel bestuur en beheerders zijn vrijwilligers.

                                De jaarlijkse exploitatielasten worden opgebracht door de gebruikers.

                                Voor beheer en onderhoud van de Madelief en het varende materieel willen wij het

                                aantal vrijwilligers uitbreiden.

                                Na overleg, uitvoeren van de beheerstaken gedurende de verhuurperiode,

                                       en/of het gehele jaar incidenteel.

                                 Voor nadere inlichtingen Neem contact op

 

 
 
 
 
A